Sisekoristuse teenust osutades peame kõige olulisemaks tulla vastu kliendi soovidele. Teenuse ulatus, sagedus ja viis lepitakse kokku peale soovide välja selgitamist.